Cymraeg

 

Cliciwch yma ar gyfer gwefan Plaid Werdd Cymru.

Mae’r Blaid Werdd Gogledd Ddwyrain Cymru a ffurfiwyd yn ddiweddar gan aelodau ym meysydd Wrecsam, Sir y Fflint a rhannau o Sir Ddinbych, ac mae’n cynnwys y Cynulliad ac etholaethau Seneddol Alun a Glannau Dyfrdwy, De Clwyd, Delyn, Dyffryn Clwyd, a Wrecsam.

Yn rhanbarthol, rydym yn rhan o’r Blaid Werdd Cymru, ac yn genedlaethol, y Blaid Werdd Cymru a Lloegr. Fel plaid leol, yr ydym yn dal i dyfu, ac ar hyn o bryd agosáu 200 o aelodau.

Ar 7 Mai 2015, rydym yn fielded 4 ymgeisydd allan o bosibl o 5, a enillodd dros 3,000 o bleidleisiau rhyngom.

Rydym yn annog pawb i gymryd rhan yn cryfhau ein cefnogaeth, trwy weithredu lleol, yn mynychu ein cyfarfodydd misol, a chyfrannu at drafodaethau a dadleuon.

I ddod yn fuan.

Os ydych yn siarad Cymraeg, ac yn awyddus i helpu gyda chyf eithiadau, cysylltwch â ni.

Plaid Werdd Cymru